Na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom (dalje: Odluka), kao i Odluka o privremenoj zabrani kretanja osoba preko graničnih prijelaza, obje u trajanju od 30 dana te prenosimo korisne informacije za mještane Općine Lopar.

Za provedbu i nadzor provođenja mjera na području svoje nadležnosti zaduženi su stožeri civilne zaštite jednica lokalne samouprave. U nastavku teksta prenosimo osnovne odredbe Odluke:

– s obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

 

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja vise od 5 osoba na jednom mjestu

– obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

 • prodavaonica prehrambenih artikala
 • prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
 • tržnica i ribarnica
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
 • specijalizi ranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • poljoprivrednih ljekarni
 • benzinskih postaja
 • kioska
 • pekarnica
 • kemijskih praonica rublja
 • specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
 • specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 • specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
 • izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 • logističkih distributivnih centara hrane, pića higijenskih proizvoda i
 • veledrogerija

– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijaći, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– obustava rada autoškola i škola stranih jezika

– obustava vjerskih okupljanja.

 

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

– svu rasutu robu prodavati zapakirano

– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

– redovito provjetravati prostore

– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz- njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

 

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

 

Županijski, gradski i općinski stožeri civilne zaštite dužni su osigurati kanale komunikacije s građanima. S tim u vezi, pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima na području Općine Lopar možete uputiti na adrese elektroničke pošte:

– zamjenik@opcina-lopar.hr (098 350 038)

– m.ivanic@opcina-lopar.hr (0989599640)

 

Dječja i otvorena sportska igrališta stavljaju se izvan uporabe

U skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta  zatvorena su za korištenje sva dječja i otvorena sportska igrališta na području Općine Lopar.

Ovim putem pozivamo roditelje, djecu i sve građane da odgovornim ponašanjem i poštivanjem ovih, kao i svih drugih preventivnih i higijenskih mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske doprinesu sprječavanju širenja zaraze koronavirusom.

Sukladno provedenih nadzora provođenja mjera propisanih Odlukom, na području Općine Lopar nije utvrđen niti jedan slučaj nepridržavanja te pohvaljujemo takvo odgovorno postupanje svih uključenih subjekata.

Stožer civilne zaštite RH donio je odluku o načinu održavanja pogreba. S obzirom na rizik prijenosa koronavirusa prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na osobe u području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebnom djelatnošću.

Za vrijeme trajanja mjere iz ove odluke:

pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

 • obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posjednjeg ispraćaja i polaganju urne
 • obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća
 • Nijedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti simptome akutne respiratorne infekcije.

 

GDCK Rab na dispoziciji starijim i nemoćnim osobama i onima u samoizolaciji

Za starije i nemoćne osobe, kao i za one u samoizolaciji kojima je potrebna pomoć, dostavu potrebnih namirnica, lijekova i higijenskih potrepština obavlja Gradsko društvo crvenog križa Rab. Ukoliko Vam je potrebna ova vrsta pomoći, a pripadate navedenim skupinama, možete nazvati na broj telefona 099 368 08 11.

 

Još jednom apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te se pridržavaju svih dosad donesenih uputa i preporuka. Također, apeliramo na građane da odgode sva putovanja koja nisu nužna.

 

Nacionalni Stožer CZ donio je Odluku kojom se na državnim trajektnim i brodskim linijama zabranjuje sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za slijedeće kategorije:

 • hrvatski i strani državljani s prebivalištem odnosno trajnim boravištem na otocima
 • vozila fizičkih osoba iz prethodnog stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku
 • djelatnike javnozdravstvenih službi i djelatnike javnih službi i djelatnike drugih javnih službi (POLICIJA, VATROGASCI, ORUŽANE SNAGE, LUČKE KAPETANIJE, POŠTA, KOMUNALNE DJELATNOSTI) i njihova službena vozila
 • djelatnike opskrbe trgovina
 • djelatnike pravnih osoba koji obavljaju užne intervencije na otocima i njihova službena vozila

 

Molimo građane da u vezi koronavirusa prate pouzdane izvore informiranja, u prvom redu Nacionalni stožer civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr/9) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (https://www.hzjz.hr/).

 

Stožer CZ Općine Lopar

Dominik Paparić, mag.oec.