Centar za kulturu Lopar – Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu